سید جعفر تشکری هاشمی

شمشیر را از روز اول در مقابل پرسنل شهرداری تهران از رو بستند!
سخنان صریح «تشکری هاشمی» در مورد 4 سال بی‌مهری با پرسنل شهرداری تهران؛

شمشیر را از روز اول در مقابل پرسنل شهرداری تهران از رو بستند!

تشکری هاشمی : آنهایی که نیروهای شهرداری تهران را مازاد می‌دانند، « قیاس به نفس » می‌کنند
گفت‌وگوی آنلاین «تشکری هاشمی» و «امانی» با پرسنل شهرداری تهران

تشکری هاشمی : آنهایی که نیروهای شهرداری تهران را مازاد می‌دانند، « قیاس به نفس » می‌کنند