جبهه احزاب انقلابی

جبهه احزاب انقلابی : دعوت به ثبت نام کاندیداهای حامیان مدیریت جهادی در انتخابات شورا اسلامی شهر

جبهه احزاب انقلابی : دعوت به ثبت نام کاندیداهای حامیان مدیریت جهادی در انتخابات شورا اسلامی شهر

ستاد حامیان مدیریت جهادی کشور، ذیل جبهه احزاب انقلابی، از همه جوانان، نخبگان و فرهیختگان حوزه های مدیریت شهری و افراد متخصص و مجرب در مدیریت شهری، دعوت بعمل می آورد تا با پیوستن به این مسیر و متناسب و همگام با راهبردهای اعلامی از سوی ستاد مرکزی و البته متناسب با اقلیم و پیوست های اجتماعی و فرهنگی؛ ضمن اعلام نامزدی و یا مشارکت فعال در این انتخابات، منشاء تحولات ارزشمند محیط شهری خود با محوریت تفکر ارزشمند مدیریت جهادی باشند.
  • کد مطلب : 53
  • فروردین ۵, ۱۴۰۰
  • 332 بازدید